Szkolenie Sprzedażowe z elementami Customer Centrity kluczem do sukcesu handlowca.

Szkolenie Sprzedażowe z zakresu sprzedaży i obsługi klienta obejmuje takie zagadnienia jak Techniki Sprzedaży, podstawy neuro-inteligencji zakupowej oraz sens i misje istnienia Customer Centrity.
Dzięki naszemu szkoleniu dowiedz się jak zwiększać efektywność sprzedaży a co za tym idzie jak bardzo produktywnie wykorzystać zasoby ludzkie w swojej organizacji.

Osoby które ukończą szkolenie z sprzedaży oraz zdają test wiedzy który jest podsumowaniem po szkoleniu z zakresu przepracowanego materiału otrzymują certyfikat wystawiony przez certyfikowanego trenera szkoleniowca z firmy ITI Media oraz materiały szkoleniowe z sprzedaży, Customer Centrity oraz neurointeligencji po to aby w każdej chwili uczestnicy mogli wrócić do omawianych zagadnień na szkoleniu sprzedażowym i móc wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Z szkolenia sprzedażowego uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić efektywnie rozmowy handlowe z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, jakie są profile psychologiczne klienta oraz jak rozmawiać z każdym typem psychologicznym klienta tak aby doprowadzić do sprzedaży relacyjnej. Sprzedaż Relacyjna zawsze daje gwarancje zbudowania dobrych i trwałych relacji z klientami tak aby klient był zadowolony z prowadzonych rozmów i chętnie polecał nasze usługi następnym klientom czerpiąc z tego satysfakcje.

Różnice pomiędzy konkretnymi typami klienta i sytuacjami w sprzedaży zostaną dokładnie opisane i zadaniem szkolenia sprzedaży jest zrozumienie przez uczestników sensu sprzedaży i budowania dobrych relacji już na początku kontaktu z klientem.

W zależności od ilości uczestników przed poprowadzeniem szkolenia zapoznajemy się z branża klienta po to aby dobrze zrozumieć jego potrzeby szkoleniowe.
W wypadku większej grupy szkoleniowej zachęcamy również do kontaktu ws. indywidualnej oferty szkoleniowej – wówczas takie szkolenie sprzedażowe jest przygotowywane indywidualnie pod konkretną branże oraz brane są pod uwagę wszystkie wytyczne klienta oraz cele jakie przedsiębiorca chce osiągnąć.

Szkolenia sprzedażowe mogą być bardzo dobrym źródłem motywacji, nagrody dla pracowników oraz cennym źródłem bardzo wartościowej wiedzy dla pracownika działu sprzedaży, obsługi klienta, retencji proaktywnej czy lojalizacji klienta. Kompleksowe szkolenie sprzedażowe zalecane jest również dla Menadżerów wyższego szczebla, po to aby Menadżer sprzedaży zrozumiał sens i logikę szkoleń sprzedażowych jeżeli sam wcześniej nie był handlowcem i nie prowadził szkoleń dla handlowców. Podczas 8 godzin zostają przekazywane najlepsze praktyki sprzedażowe zebrane przez trenera sprzedaży z 10 letnim doświadczeniem w sprzedaży (Sprzedaży Aktywnej, Sprzedaży Relatywnej, Sprzedaży Partnerskiej oraz Sprzedaży Retencyjnej).

Dajemy klientom również możliwość zorganizowania kilkudniowego szkolenia sprzedażowego dla firmy w dogodnych dla klienta warunkach oraz z odpowiednimi. Wówczas szkolenie sprzedażowe dla firmy ma charakter zindywidualizowany pod charakter działalności i branżę klienta.

Uczestników szkolenia sprzedażowego zachęcamy również do odbycia szkolenia z zakresu budowania lojalności klienta gdzie dużo głębiej poruszane są kwestie Customer Centrity.