Szkolenie powstało z myślą o stałym podnoszeniu jakości sprzedaży, obsługi i cyklu utrzymania klienta.
Z szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić skuteczne badanie potrzeb, aktywnie słuchać klienta oraz jak wykorzystywać zebrane informacje do zbudowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania klienta do organizacji.
Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak zamienić klienta destruktora w promotora marki, w jaki sposób więź z klientem oddziaływuje na polecanie naszych usług kolejnym klientom oraz dlaczego ważne jest dbanie o relacje z klientem podczas całego cyklu życia klienta.

Szkolenie kierowane jest do kadry menadżerskiej, agentów sprzedaży, pracownikow działu utrzymania klienta oraz do każdej osoby mającej styczność z klientem po już dokonanej sprzedaży
Szkolenie obejmuje między innymi informacje o procesach myślowych klienta w rożnych sytuacjach, jak zamienić negatywne emocje w pozytywne oraz jak eskalować problemy w każdej możliwej sytuacji.

Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu wszyscy uczestnicy będą bardziej efektywnie komunikować się z klientami oraz budować zaufanie do instytucji dla której obsługują klientów.