Promotor to osoba która szerzy idee równego dostępu do wiedzy i informacji dla wszystkich konsumentów.
Promotor zajmuje się pozyskiwaniem kontaktów do klientów indywidualnych i/lub biznesowych pobierając za to odpowiednie wynagrodzenie. Promotorzy ściśle współpracują z naszymi Agentami oraz Managerami.

Promotor który osiąga zadowalające wyniki może zostać Agentem po spełnieniu odpowiednich wytycznych.
Promotor posiada rownież dostęp do części naszych systemów oraz może korzystać z niektórych szkoleń produktowych oraz sprzedażowych.

Promotorzy bardzo wspierają działania naszych Agentów a w zamian pobierają wynagrodzenie prowizyjne które jest zależne od osiągniętego poziomu pułapu przychodów.

Promotorzy otrzymują stały dostęp do najnowszych ofert z branż takich jak branża: telekomunikacyjna, IT, księgowość, reklama online/offline, Bankowość, Ubezpieczenia.
Promotor może rownież pozostawać w stałej współpracy z naszymi Partnerami oraz Agentami.